การแสดงของครูคณิต

Wednesday, October 2, 2013

ครูคณิตศาสตร์อบรมคอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้กับคณะครูเป็นอย่างสูง เป็นการอบรมที่สนุกสนานมาก เรามีหลักฐานชัดเจนNo comments:

Post a Comment